Skip to main content

Vanliga frågor

PENDLA är en unik sökmaskin för pendlare. Här är svaren på vanliga frågor för kommuner och användare.

Kontakt

Allmän information

Hur ansluter jag min stad eller kommun till PENDLA?

Kontakta vårt team och vi tar hand om att inrätta PENDLA för din kommun. Vanligtvis sker anslutningen av kommunen till PENDLA inom en arbetsdag.

Vem bär kostnaderna för driften av PENDLA?

Driftskostnaderna för PENDLA bärs av de anslutna städerna och kommunerna. För användaren är PENDLA alltid gratis.

Hur mycket kostar PENDLA för pendlare?

Användningen av PENDLA är gratis för pendlare. Delningen av resekostnader för samåkning sker individuellt mellan förare och passagerare.

Hur mycket kostar PENDLA för min stad eller kommun?

Driftskostnaderna beror på kommunens folkmängd. Det exakta beloppet för din kommun får du direkt från vårt team eller via e-post team@pendla.com.

Hur lång tid tar det att ansluta min kommun till PENDLA?

Anslutningen av en kommun till PENDLA-systemet sker vanligtvis inom en arbetsdag. En installation på plats är inte nödvändigt.

Vilka tjänster ingår i anslutningen till PENDLA?

Genom att ansluta sig till PENDLA får kommunen en egen PENDLA-webbplats (kommunnamn.pendla.com) med kommunens logotyp och individuell bakgrundsbild. Anslutningen omfattar igångsättning och kontinuerlig drift av det kommunala PENDLA-systemet, dess underhåll, regelbundna uppdateringar och tekniskt användarstöd.

Hur mycket arbete kräver driften av PENDLA för kommunen?

Installationen liksom driften av PENDLA orsakar inte några kostnader eller kräver insatser på kommunens sida.

Hur fungerar PENDLA tekniskt?

PENDLA är en kartbaserade webbapplikation som ”Software-as-a-Service” (SaaS). Detta innebär att PENDLA tillhandahålls för städer och kommuner som en central webbtjänst. Ingen lokal installation av programvara krävs för att ansluta en kommun till PENDLA.

I vilka länder är PENDLA tillgänglig?

PENDLA är en öppen sökmaskin för pendlare och finns på många språk över hela världen.

Jag söker en samåkningstjänst för mitt företag!

COMOVEE är den ledande tjänst för samåkning för företag och stödjer de anställda att pendla gemensamt till och från jobbet.

Sekretess & säkerhet

Var lagras data?

Data lagras i Tyskland state-of-the-art, ISO-certifierade datacenter i Frankfurt am Main.

Hur säker är mina data hos PENDLA?

Säkerheten för dina data är vår högsta prioritet! All användardata lagras enbart krypterad enligt 256-bitars AES (Advanced Encryption Standard) och backas regelbundet upp i enlighet med reglerna om dataskydd.

Hur säker är dataöverföringen till PENDLA?

För att säkerställa datasäkerheten används endast de bästa krypteringsmetoderna, inklusive 256-bitars kryptering via SSL och HTTP / 2 dataöverföring för lägre latens.

Vilken dataskydds- och säkerhetsnormer gäller?

Våra datacenter är certifierade enligt ISO / IEC 27001 och uppfyller kraven på ett modernt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS):
ISO/IEC 27001-2013_FBISO/IEC 27001:2013_GCP

Dessutom uppfyller våra datacenter högsta internationella standard för skydd av personuppgifter i enlighet med ISO / IEC 27018:
ISO/IEC 27018:2019