Skip to main content

PENDLA är en kommunal samåkningstjänst för kommuner.

Vill du veta mer? Kontakta oss

För majoriteten

Majoriteten kör till jobbet med bil. Lediga platser i bilen förblir ofta lediga.

Hållbar

Samåkning är en viktig del av vägen till en hållbar trafik.

Populär

Att köra tillsammans är mycket populärt när man hittar rätt passagerare.

Kom igång direkt

Anslut kommunen till PENDLA och samåkning till jobbet kan börja.

As for the future, your task is not to foresee it, but to enable it.

Antoine de Saint-Exupéry
Bil

75

Bil / Motorcykel
Kollektiv

19

Kollektivtrafik
Andra

6

Gång- och cykeltrafik

“För många människor är kollektivtrafiken antingen umbärlig eller det näst bästa valet.”

Prof. Dr. Andreas Knie
Mobilitetsforskare

Bilen är det viktigaste transportmedlet för pendlare

Skapandet och underhållet av en hållbar infrastruktur inom mobilitetsområdet är av allmänt intresse för kommunala tjänster inom städer, samhällen och distrikt.

Idag är kollektivtrafiken det sätt som bara en minoritet av pendlare väljer. Majoriteten tar sin egen bil och kör till jobbet ensam:
Lediga platser i bilen förblir oanvända, resurser slösas bort.

PENDLA
Kör tillsammans

Att åka ensam till jobbet är förlegat

PENDLA utökar det kommunala mobilitetserbjudandet med en samkörningsportal som möjliggör aktiv och hållbar samåkning.

Minska trafiken

80%

Lindra naturen & miljön

85%

Spara rese- & parkeringskostnader

75%
Online överallt

Redo på alla enheter

PENDLA fungerar plattformsoberoende på smartphones och surfplattor samt på datorn hemma.

Den helt molnbaserade samåkningstjänsten för pendlare kräver ingen installation eller underhåll – varken på användarsidan eller hos kommunförvaltningen.

PENDLA
PENDLA
PENDLA

Begär offert

Begär en licensoffert för din kommun idag.