Skip to main content

Varför PENDLA?

PENDLA skapades utifrån insikten att pendlarens dagliga resa kräver en unikt utformad samåkningstjänst.

Vad betyder det?

Traditionella samåkningstjänster är inriktade på att hitta samåkare till långa sträckor som körs relativt sällan. Detta innebär att de inte täcker de korta resorna till arbetet som görs varje dag. Men just pendlingstrafiken erbjuder den största besparingspotentialen när det gäller hållbar mobilitet.

Challenge accepted

Med PENDLA har vi etablerat en organiskt växande plattform för delade resor som har visat sig framgångsrik i hundratals kommuner och som sparar tiotusentals ton CO2 varje dag. Genom den unika integrationen av lokala arbetsgivare når PENDLA alla pendlare.

PENDLA i jämförelse

Med sitt helhetskoncept kombinerar PENDLA mobilitet, klimatskydd och aktiv affärsutveckling.

Som en hållbar mobilitetstjänst utökar PENDLA befintliga lokala transporttjänster, minskar dagliga resekostnader med tanke på stigande bensinpriser, minskar trafikvolymen samt avlastar effektivt klimatet och miljön.

Anslutningen av lokala företag är en grundläggande komponent i PENDLA:s succé.

PENDLAAndra
Holistiskt systemkoncept
Mobilitet + Klimatskydd + Ekonomisk utveckling
PENDLAAndra
Ruttbaserad matchning
Intelligent geobaserad sökning efter passande pendlare
PENDLAAndra
Interkommunal anslutning för län
Anslutning av alla städer och kommuner i länet
PENDLAAndra
Organisk tillväxt
Konceptuellt självväxande system: varje användare skapar mervärde
PENDLAAndra
Integration av lokala företag
Registrerade arbetsgivare är tillgängliga som valbara destinationer
PENDLAAndra
Tydlig statistiköversikt
Omfattande alternativ för statistisk analys
PENDLAAndra
Dataskydd i enlighet med GDPR
Krypterad dataöverföring och ISO-certifierad hosting
PENDLAAndra
Helt reklamfri - inga cookies
Ingen insamling av användar- och beteendedata
PENDLAAndra
Intelligent matchning

1:1 jämförelse av färdväg

Den visuella ruttjämförelsen och den intelligenta kartbaserade användarmatchningen gör sökandet efter lämpliga passagerare till en barnlek.

Intelligent matchning
Ruttjämförelse
PENDLA stats saved co2
PENDLA stats user
PENDLA stats carpools
Siffror & fakta

Statistik på ett klick

Den viktigaste informationen i en överblick. Statistikpanelen ger dagligen uppdaterade nyckeltal om användningen av PENDLA på plats.

Samåkning
CO2-besparingar
Sparade bilar
Sparade sträckor