pendla arrows

Samåkning för varje dag

Kommunal samåkningstjänst för pendlare i Sverige.

Slide h4 slide img 1 h4 slide img 3 h4 slide img 9 h4 slide img 11 h4 slide img 10 h4 slide img 8 h4 slide img 7 h4 slide img 6 h4 slide img 4 h4 slide img 2 h4 slide img 5 h4 slide img 13 h4 slide img 12 h4 slide img 15 h4 slide img 16 h4-slide-img-17 h4-slide-img-19 h4-slide-img-14 h4 slide img 18 h4 slide img 22 h4 slide img 21 h4 slide img 23 h4 slide img 20 h4 slide img 20
Vem är pendlare?

”Alla anställda vars arbetsplats ligger inte på samma fastighet som bostadsort.”

4

Miljontals pendlare

220

Arbetsdagar per år

7400

Kilometer per år

Vägen till arbete i siffror

Varje dag pendlar över 4,6 miljoner svenskar från hem till arbetet. Mer än två tredjedelar av pendlare använder bilen. 94% av pendlare till arbete sitter ensam i bilen, lediga platser i bilen förblir oanvända.

Gemensamt för alla pendlare är att varje resa innebär alltid samma grundläggande villkor:
samma rutt – samma destination – liknande tid.

Gratis att använda

En tjänst för alla pendlare

PENDLA är alltid gratis för alla som pendlar och tillhandahålls av kommunerna för att underlätta rörlighet och miljöskydd.

Visa demo
pendla people 1
Främja hållbar rörlighet

Det logiska komplement till kollektivtrafiken

PENDLA kompletterar de kommunala mobilitetserbjudanden och främjar återkommande samåkning till arbetsplatsen.

pendla coffee phone

PENDLA för din kommun

Kommunal samåkningstjänst för pendlare. Vi informerar dig gärna.

Slide home 1 rev img 12 home 1 rev img 11 home 1 rev img 10 pendla thumbsup home 1 rev img 13 home 1 rev img 14 home 1 rev img 15
Enkelt och effektivt

Från grannar till medresenärer

PENDLA förenklar sökandet efter passande pendlare för den dagliga resa till arbetet.

pendla phone both

Så fungerar PENDLA

1

Ange hemadress

Hemadressen är startadressen för dagliga resor.
2

Ange arbetsplats

Arbetsplatsen bestämmer färdvägen och destination varje pendla.
3

Lägg till information

Information om resan: arbetsdagar, restider, bil tillgänglig etc.

Matchande pendlare i närheten

  • Kartbaserat applikation
  • Trip matchning vid start och mål
  • Visuell jämförelse av ruttor på kartan
  • Intuitiv att använda på alla enheter
PENDLA
pendla match

PENDLA för din kommun

Stöd dina medborgare i sina dagliga resor till jobbet, främja samåkning och lindra både miljön och trafiken på samma gång.

Kom igång