pendla arrows

Samåkning. Varje dag.

Samåkningstjänsten för pendlare och den dagliga resan till jobbet.

Koppla din kommun nu

Slide h4 slide img 1 h4 slide img 3 h4 slide img 9 h4 slide img 11 h4 slide img 10 h4 slide img 8 h4 slide img 7 h4 slide img 6 h4 slide img 4 h4 slide img 2 h4 slide img 5 h4 slide img 13 h4 slide img 12 h4 slide img 15 h4 slide img 16 h4-slide-img-17 h4-slide-img-19 h4-slide-img-14 h4 slide img 18 h4 slide img 22 h4 slide img 21 h4 slide img 23 h4 slide img 20 h4 slide img 20
Vem är pendlare?

”Alla anställda vars arbetsplats ligger inte på samma address som deras bostadsort.”

4

Miljoner pendlare

220

Arbetsdagar per år

740

Mil per år

Vägen till arbete i siffror

Varje dag pendlar över 4,6 miljoner svenskar mellan hemmet och jobbet. Mer än två tredjedelar av pendlarna använder bilen. 94% av pendlarna sitter ensamma i bilen till jobbet. Detta innebär att lediga platser i bilen går till spillo.

Gemensamt för alla pendlare är att varje resa nästan alltid innebär samma grundläggande förutsättningar:
samma resväg – samma destination – samma tid.

Gratis att använda

En tjänst för alla pendlare

PENDLA är alltid gratis för alla som pendlar och tillhandahålls av kommunerna för att underlätta vardagen och skydda miljön.

Visa demo
pendla people 1
Främja hållbar rörlighet

Det logiska komplementet till kollektivtrafiken

PENDLA kompletterar den kommunala och regionala kollektivtrafiken samt är ett hållbart alternativ till att resa i egen bil.

pendla coffee phone

PENDLA för din kommun

Anslut din kommun till PENDLA idag. Vi hjälper dig gärna.

Slide home 1 rev img 12 home 1 rev img 11 home 1 rev img 10 pendla thumbsup home 1 rev img 13 home 1 rev img 14 home 1 rev img 15
Enkelt och effektivt

Gör grannar till passagerare

PENDLA förenklar sökandet efter lämpliga pendlare för den dagliga resan till jobbet.

pendla phone both

Så fungerar PENDLA

1

Ange hemadress

Hemadressen är utgångspunkten för den dagliga resan till jobbet.
2

Ange arbetsaddress

Arbetsplatsen bestämmer färdvägen för resan.
3

Lägg till information

Ytterligare information om resan, t.ex. arbetsdagar, tidpunkter, tillgång till bil etc..

Matchar med pendlare i närheten

  • Kartbaserad applikation
  • Matchar resan vid start och mål
  • Visuell jämförelse av resvägar på kartan
  • Intuitivt att använda på alla enheter
PENDLA
pendla match

PENDLA för din kommun

Stöd dina medborgare i sina dagliga resor till jobbet, främja samåkning samt minska både miljöbelastning och trafik.

Kom igång